Vid inställda seminarium besök gärna vår youtubekanal, där finns ett 100-tal seminarium att tillgå. 

Copyrigt@curonova 2020