Om ett seminarium blir inställt besök vår youtubekanal där du kan hitta flera inspelade seminarier. 

Copyrigt@curonova 2020